Projekcia

Projekčná a realizačná činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických.

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia elektrických inštalácií (konvenčných aj inteligentných) pre rodinné domy a bytovú výstavbu, administratívne budovy, technologické zariadenia budov – BMS, technologické zariadenia výroby a energetické zariadenia.
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie elektrických inštalácií spoločných priestorov bytových domov.
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia systémov merania a regulácie (MaR) v oblasti riadenia technológií budov – BMS / HVAC, energetických zdrojov (MVE, FV…), monitorovacích systémov (koncentrácia CO v garážovom priestore a pod.)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia slaboprúdových rozvodov a bezpečnostných systémov (elektronické zabezpečovacie systémy, kamerové systémy, požiarna signalizácia, evakuačný rozhlas, …).

Pridaná hodnota našej spoločnosti spočíva v individuálnom  prístupe ku klientovi, bezplatnom poradenstve, sprostredkovaní komunikácie s organizáciami a inštitúciami v dotknutej sfére, zabezpečení archivácie projektovej dokumentácie a certifikátov v elektronickej podobe vr. bezodkladného vystavenia kópie v prípade straty, v informovaní klienta o aktuálnych legislatívnych zmenách v dotknutej sfére, v zabezpečení vypracovania prevádzkových predpisov pre VTZ-E, technického a autorského dozoru, technickej podpore stavby, kontrole kvality, v poskytnutí  energetického aj environmentálneho poradenstva.