Partneri

REFERENCIE SPOLOČNOSTI

V uvedených oblastiach dlhodobo spolupracujeme s partnerskými organizáciami ako napr.:

 

 

  • COFELY, a.s. (projekcia a revízie VTZ E, realizácia a servis CCTV, EZS, MaR)
  • Reiwag Facility Services SK, s.r.o. (projekcia a revízie VTZ E, realizácia a servis CCTV)
  • Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava (realizácia a servis CCTV, EZS)
  • GreenWay Infrastructure, s.r.o. (projekcia a revízie VTZ E)
  • Istrochem Reality, a.s. (realizácia a servis CCTV, EZS, ACS)
  • Račianska teplárenská a.s. (projekcia a revízie VTZ E, realizácia a servis MaR)
  • Prvá ružinovská spoločnosť a.s. (projekcia a revízie VTZ E)
  • TERMING, a.s. (projekcia a revízie VTZ E)
  • Duslo, a.s. (revízie VTZ E)
  • ITP Control s.r.o. (projekcia a revízie VTZ E, realizácia a servis CCTV, EZS)